Kategorie

Potrubní ventilátor VKN-P-04-450/4E

DOPRAVA
ZDARMA
Potrubní ventilátor VKN-P-04-450/4E
DOPRAVA V ČR ZDARMA
Model: VKN-P-04-450/4E
Dostupnost: Do tří dnů
CZK
Maloobchodní cena 8 845 Kč 8845
Bez daně: 7 310 Kč
Množství:  

PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou viz tabulka, pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru je IP44 nebo IP54.


POUŽITÍ
Ventilátory jsou určené pro dopravu vzduchu bez cizích příměsí (prach, emise). Ventilátory
je možné použít pro místní odvětrání místností a objektů, pro zástavbu do vzduchotechnických rozvodů a případné jiné vzduchotechnické aplikace (za předpokladu dodržení dovolených parametrů dopravovaného vzduchu).


SKŘÍŇ
Plášť ventilátoru tvoří trubka s přírubami. Plášť je vyroben z ocelového plechu s nástřikem práškovou termoreaktivní černo-šedou barvou (tmavý mramor) se strukturovaným povrchem.


OBĚŽNÉ KOLO
Oběžná kola u VKN-P 200, 250, 300, 350, 400, 450 jsou z ocelového plechu s černým práškovým nástřikem. U ventilátorů VKN-P 500, 630 jsou lopatky vyrobeny z hliníkového
plechu s černým práškovým nástřikem. Oběžná kola jsou staticky a dynamicky vyvážená.


MOTOR
Ventilátory VKN/E mají jednofázový asynchronní motor s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Ventilátory VKN/D mají třífázový asynchronní motor s vnějším rotorem. Rotor je osazen v bezúdržbových kuličkových ložiscích. Rozsah pracovních teplot viz tabulka. Třída
izolace B. Ochrana před úrazem elektrickým proudem třída 1. Ochrana proti přehřátí
pomocí vestavěného automatického termokontaktu.


SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od nosníku motoru k oběžnému kolu. (Na obrázku výše označeno šipkou.)

BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Ventilátory jsou zabaleny jednotlivě v krabici z 3-vrstvé lepenky. Při dopravě a manipulaci
je třeba s ventilátorem zacházet opatrně a šetrně. Během přepravy nesmí dojít k otřesům, vibracím ani nárazům. Ventilátor se musí skladovat ve vnitřním suchém a čistém prostoru.


KABEL PŘIPOJENÍ
Ventilátory VKN-P nemají žádný vlastní připojovací kabel. Připojení ventilátoru se provádí přímo do svorkovnice v krabičce umístěné na plášti ventilátoru.


REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí snižováním napájecího napětí elektronickými nebo transformátorovými regulátory otáček (viz příslušenství).


INSTALACE
Před montáží je nutno ventilátor pečlivě prohlédnout, zejména byl-li delší dobu skladován. Především je třeba zjistit, zda není některý díl poškozen, zda jsou v pořádku izolace kabelů a zda se rotující části ventilátoru volně otáčejí. Ventilátory VKN-P je možné montovat v jakékoliv poloze (doporučují se však instalovat s osou motoru ve vodorovné poloze pro bezproblémový odvod případného kondenzátu). Kabel připojení musí být přiveden k motoru zboku nebo zespodu. Do potrubí se ventilátory montují šrouby skrze upevňovací otvory
v přírubách pláště. Připojovací rozměry odpovídají DIN 24154.

ventilatory-klimatizace.cz